Teknik BelajarKEMAHIRAN BELAJAR
*      Kemahiran Membaca
*      Kemahiran Mencatat Nota
*      Kemahiran Mengingat
*      Kemahiran Mendengar
*      Kemahiran Mengurus Masa

Kepentingan kemahiran belajar
          Meningkatkan daya belajar dan daya intelek.
          Memupuk disiplin belajar.
          Mengumpul dan memproses maklumat dengan tepat.
          Meningkatkan daya ingatan.
          Pengurusan masa yang berkesan.
          Memantapkan pembelajaran individu.
          Mencapai cita-cita dan matlamat diri.
          Membina budaya belajar yang betul dan berkesan.
          Meningkatkan pencapaian individu.KEMAHIRAN MEMBACA
Kemahiran membaca ada 2 iaitu :

1.       Skimming dan scanning
*       Sesuai untuk buku, jurnal dan majalah
*      Memberi tumpuan idea penting setiap perenggan
*      Mendapatkan gambaran umum
*      Perhatian kepada : pengenalan, isi kandungan, tajuk utama dan rumusan akhir

2.       SQ3R

SURVEY      - Membuat tinjauan untuk mendapat gambaran keseluruhan bab yang akan  dibaca
QUESTION         - Membina soalan semasa membaca agar fikiran sentiasa mencari jawapan
READ         - Mula membaca dengan mengenalpasti, memahami dan mencatat fakta                                                utama, gambarajah, peta, gambar dan sebagainya yang difikirkan penting
RECITE       - Berusaha melafaz fakta utama dan cuba mengingatnya
REVIEW     - Mengulangkaji isi-isi penting yang dicatat dan cuba mengingatnya


Membina soalan

1 Husband 5 Wife
              
KEMAHIRAN MENDENGAR

“Semasa mendengar OTAK berfungsi untuk memproses maklumat dan menyimpannya di peti ingatan. Oleh itu semasa mendengar, seseorang mestilah mengaktifkan sel-sel minda untuk menjadikannya berkesan”.


Gangguan
o   Tidak memberi tumpuan.
o   Kurang berminat sesuatu mata pelajaran.
o   Berbual-bual semasa pembelajaran berjalan.
o   Membuat angapan negatif “Tajuk ini tidak menarik” “Tajuk ini mudah/membosankan”
o   Sedang berkhayal.
o   Emosi terganggu.
o   Bunyi bising.
o   Tidak cukup tidur.
o   Sikap diri.
o   Penyampaian guru kurang memuaskan.


Cara mendengar yang berkesan
o    Kawal tumpuan dan pemerhatian anda.
o    Tingkatkan minat kepada semua mata pelajaran.
o    Elakkan berbual-bual semasa guru menyampaikan maklumat.
o    Jangan malu mengemukakan soalan apabila anda tidak faham.
o    Berikan tumpuan sepenuhnya kepada tajuk yang sedang dibincangkan.
o    Sentiasa berfikiran terbuka “open mind”.
o    Jangan hiraukan / layan gangguan otak. Duduk dengan penuh minat.
o    Anda perlu mendengar, bukan menilai.
o    Membaca terlebih dahulu bahan yang hendak diajar oleh guru.
o    Mencatat isi-isi penting menggunakan perkataan sendiri.

Kemahiran mencatat nota
o    Mengandungi isi-isi penting mengunakan ayat sendiri.
o    Terang, jelas, kemas dan mudah dibaca.
o    Ditulis dalam buku catatan mengikut mata pelajaran.
o    Diolah dalam bentuk isi tanpa ayat panjang.
o    Menggunakan pen berbagai warna untuk menarik perhatian ketika membaca.
o    Menyediakan kad-kad nota untuk dibawa berjalan.
o    Dikemaskini dari masa ke semasa.


NOTA “CORNELL”

Tajuk utama
Isi utama
Maklumat tambahan


Rumusan/ulasan anda


Soalan-soalan yang munasabah dengan isi                                           

Kemahiran mengingat

o    Menghafal isi yang ingin diingat.
o    Menyusun isi dengan betul.
o    Menentukan isi yang mahu diingat.
o    Menguji kemampuan ingatan dengan ; menyoal, menjawab.
o    Melakukan ulangkaji yang kerap.


p/s : “Mengingat adalah proses yang dilakukan berulang-ulang tanpa jemu. Proses ini akan melekatkan maklumat pada sel-sel otak. Ini kerana maklumat yang diterima tidak diulang semula akan hilang dalam masa 24 jam”KAEDAH NEUMONIK

Peta minda

o    Mulakan dengan imej / simbol berwarna di tengah kertas
o    Gunakan banyak simbol.
o    Perkataan di lapisan pertama jelas dengan huruf besar.
o    Perkataan ditulis atas garisan.
o    Fakta bersambung mengikut kelompok masing-masing.
o    Garisan-garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain.
o    Gunakan satu kata kunci di atas satu garisan.
o    Warnakan peta minda anda mengikut warna kegemaran.
o    Lakarlah dengan bebas, sementara pengemasan dibuat kemudian.
Mengurus masa
 Jadual belajar

o    Perhatikan masa anda.
o    Bagaimanakah anda menghabiskan masa ?.
o    Bilakah anda menghabiskan masa dengan sia-sia ?
o    Bilakah masa anda paling selesa untuk study ?.

Perancangan masa belajar
o    Agihkan masa yang cukup untuk tidur.
o    Susun mengikut keutamaan.
o    Luangkan masa untuk berbincang.
o    Sediakan masa ulangkaji selepas waktu sekolah. Jangan bertangguh.
o    Jadualkan masa 1 jam untuk belajar.
o    Pilih tempat yang selesa.
o    Tentukan mata pelajaran untuk belajar.
o    Ikutilah jadual anda berterusan.
Contoh jadual

Masa / Hari
7.30 – 2.00 pg
2.00
3.00
ptg
3.00
4.00
4.00
5.00
9.00
10.00
mlm
10.00
11.00
Jumlah
Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

Cuti
8.00
9.00 pg
9.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
1.00 tgh
2.00
3.00 ptg
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
5.00
9.00
10.00
mlm
10.00
11.00
Jumlah
Sabtu


Ahad

Meningkatkan daya ingatan

o    Fahamkan apa yang dipelajari
o    Jarakkan masa belajar
o    Lafaz isi penting dengan kuat
o    Percaya kebolehan diri sendiri
o    Ulang berkali-kali
o    Guna kata kunci, lambang, ungkapan dan lain-lain
o    Bayangkan selalu 

Nota : SILA RUJUK KEPADA GURU KAUNSELING SECARA BERSEMUKA UNTUK KETERANGAN DAN BUTIRAN SECARA TERPERINCI. 

No comments:

Post a Comment