Perkhidmatan Kami
  PERKHIDMATAN KAMI

Jenis kaunseling individu
Peribadi , Akademik ,Keluarga, Kerjaya, Kesihatan, Dadah

Jenis Kaunseling Kelompok
Kelompok Kaunseling, Kelompok Dinamik
Kelompok Kepimpinan , Kelompok Bimbingan

  Akademik :
1.     Penerangan mengenai pensijilan terbuka.
2.    Kemahiran belajar .
3.    Kemahiran pengurusan masa .
4.    Kemahiran pengurusan diri .
5.    Strategi Menghadapi Peperiksaan .
6.    Pengumpulan / penyampaian maklumat hala tuju lepasan pelajar SPM dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan .

  Kerjaya
1.     Pendidikan Kerjaya
2.    Mengenal personaliti , minat dan nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya .
3.    Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan matapelajaran elektif di sekolah menengah , kursus -kursus dan kerjaya lepasan SPM dan STPM .
4.    Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM dan STPM .
5.    Maklumat kerjaya .

Psikososial & Kesejahteraan Mental
1. Ujian / Inventori / Senarai Semak berkaitan dengan Psikososial .
2.Merujuk Kad Maklumat Diri .
3.Kemahiran Berkomunikasi .
4.Kemahiran Asertif / Tegas Diri .
5.Penyaringan maklumat .
6.Pengurusan Tekanan .
7.Kemahiran Rohani .
8. Kemahiran Membuat Keputusan .
9.Kemahiran Pengawalan Diri .
10. Kemahiran Aplikasi .
11.  Kemahiran Sintesis .
12. Kemahiran Analisis Kritikal .
13. Pengekalan penghargaan diri / self esteem
14. Perkembangan keremajaan .
15. Konsep Kendiri .
16. Pengendalian Kendiri .
17. Program Orientasi .
18. Program Lepasan PMR .

Keibubapaan
1. Komunikasi .
2.Perkembangan Individu .
3.Isu – isu kekeluargaan (Kepimpinan, Perkembangan remaja masa kini dan masa akan datang, Kerukunan dan kesejahteraan keluarga .
4.Kemahiran keibubapaan .


Perkembangan Diri Pelajar
1. Kemahiran Komunikasi
2.Kemahiran penyelesaian masalah
3.Kepimpinan
4.Kemahiran tegas diri
5.Pembimbing Rakan Sebaya
6.Kemahiran social
7.Kemahiran pemilihan aktiviti keutamaan Kelab

Pendidikan Pencegahan Dadah
1. Komunikasi
2.Perkembangan individu
3.Pendidikan kekeluargaan
4.Kemahiran asertif / tegas diri
5.Kemahiran social
6.Sikap benci kepada dadah dan inhalan
7.Pendidikan pencegahan
8.Maklumat tentang akibat buruk , sebab dan punca

Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS
1. Komunikasi
2.Perkembangan individu
3.Pendidikan kekeluargaan
4.Kemahiran asertif / tegas diri
5.Kaunseling kekeluargaan
6.Kemahiran social
7.Pendidikan perkembangan seksual
8.Pendidikan pencegahan
9.Maklumat tentang sebab , punca dan akibat

Pengurusan dan Pentadbiran
1.     Sistem fail
2.    Borang – boring
3.    Laporan aktiviti
4.    Buku stok
5.    Inventori / soal selidik
6.    Minit mesyuarat
7.    Penyata kewangan
8.    Rekod lawatan ke rumah
9.    Rekod perkhidmatan luar
10. Rekod konsultasi ibu bapa
11.  Rekod kelas ganti
12. Rekod kaunseling individu
13. Rekod kaunseling kelompok
14. Rekod kemasukan
15. Perancangan tahunan
16. Laporan tahunan
17. Rekod sesi kaunseling individu / kelompok

No comments:

Post a Comment